PrivacyverklaringPrivacyverklaring:

VOF Slagerij Het Zuiderpark
Van Zeggelenlaan 112
2524 AT  Den Haag
Tel: 070-3608011

Wij verzamelen uw gegevens puur om ons werk op de juiste manier te kunnen uitvoeren: uw bestelling bij u thuis te kunnen bezorgen of telefonisch te kunnen informeren over een gedane bestelling/offerte en/of aflevermogelijkheden.

Alleen medewerkers van Slagerij Het Zuiderpark hebben inzage in deze gegevens om voor de verwerking van bestellingen/bezorgingen ed. zorg te kunnen dragen. Van de gegevens wordt na uitlevering van de bestelling geen gebruik meer gemaakt.

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst of offerte aanvraagt, zijn wij genoodzaakt om uw gegevens te noteren om de bestelling/offerte op de juiste manier te kunnen uitvoeren. Wanneer u deze niet wenst te geven, dan kunnen wij uw bestelling/offerte helaas niet in behandeling nemen.

Zodra u gebruik maakt van onze social media accounts, stemt u ermee in dat wij uw gegevens, voor zover u deze aan ons bekend heeft gemaakt, mogen gebruiken op onze eigen social media.  
Personen hebben het recht op inzage, rectificatie of wissing van hun gegevens. Het recht bestaat om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken. Dit kunt u doen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer deze  gegevens met toestemming zijn verkregen, bestaat  het recht op intrekking van die toestemming.

Wij zullen uw gegevens nooit doorspelen aan derde partijen.Laatste update: 23-05-2018